innocuously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

innocuously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm innocuously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của innocuously.

Từ điển Anh Việt

  • innocuously

    * phó từ

    vô hại, vô thưởng vô phạt