inflector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflector.

Từ điển Anh Việt

  • inflector

    xem inflect