inflectionless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflectionless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflectionless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflectionless.

Từ điển Anh Việt

 • inflectionless

  /in'flekʃnlis/ (inflectionless) /in'flekʃnlis/

  * tính từ

  không có chỗ cong, không có góc cong

  (toán học) không uốn

  (âm nhạc) không chuyển điệu

  (ngôn ngữ học) không biến cách