indepedent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indepedent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indepedent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indepedent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • indepedent

    * kỹ thuật

    độc lập