inconnector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inconnector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inconnector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inconnector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inconnector

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ nối vào