inaptly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inaptly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inaptly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inaptly.

Từ điển Anh Việt

  • inaptly

    xem inapt