impulsivity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impulsivity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impulsivity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impulsivity.

Từ điển Anh Việt

  • impulsivity

    xem impulsive