impugnment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impugnment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impugnment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impugnment.

Từ điển Anh Việt

  • impugnment

    /im'pju:nmənt/

    * danh từ

    sự công kích, sự bài bác

    đặt thành vấn đề nghi ngờ, nghi vấn