improviser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

improviser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm improviser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của improviser.

Từ điển Anh Việt

  • improviser

    xem improvise