impoliticly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impoliticly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impoliticly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impoliticly.

Từ điển Anh Việt

  • impoliticly

    xem impolitic