imperialize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imperialize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imperialize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imperialize.

Từ điển Anh Việt

 • imperialize

  /im'piəriəlaiz/ (imperialise) /im'piəriəlaiz/

  * ngoại động từ

  đế quốc hoá (một chính thể)

  đặt dưới quyền thống trị của hoàng đế

  phong làm hoàng đế