immiscibly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immiscibly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immiscibly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immiscibly.

Từ điển Anh Việt

  • immiscibly

    xem immiscible