imaginably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imaginably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imaginably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imaginably.

Từ điển Anh Việt

  • imaginably

    xem imaginable