illusively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illusively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illusively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illusively.

Từ điển Anh Việt

  • illusively

    xem illusive