illimitably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

illimitably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm illimitably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của illimitably.

Từ điển Anh Việt

  • illimitably

    xem illimitable