ijsselmeer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ijsselmeer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ijsselmeer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ijsselmeer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ijsselmeer

    a shallow lake in northwestern Netherlands created in 1932 by building a dam across the entrance to the Zuider Zee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).