iil (integrated injection logic) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iil (integrated injection logic) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iil (integrated injection logic) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iil (integrated injection logic).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • iil (integrated injection logic)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch logic phun tích hợp