idolatrizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idolatrizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idolatrizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idolatrizer.

Từ điển Anh Việt

 • idolatrizer

  /ai'dɔlətraizə/

  * danh từ

  người thần tượng hoá

  người tôn sùng, người sùng bái, người chiêm ngưỡng

  người sùng bái thần tượng