iderinuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iderinuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iderinuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iderinuria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • iderinuria

    * kỹ thuật

    y học:

    sắt niệu