ichyostega nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ichyostega nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ichyostega giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ichyostega.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ichyostega

    early tetrapod amphibian found in Greenland

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).