hurry-scurry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hurry-scurry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hurry-scurry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hurry-scurry.

Từ điển Anh Việt

 • hurry-scurry

  /'hʌri'skʌri/

  * tính từ & phó từ

  hối hả lộn xộn, lung tung vội vã; ngược xuôi tán loạn

  * danh từ

  tình trạng hối hả lộn xộn, tình trạng lung tung vội vã; tình trạng ngược xuôi tán loạn

  * nội động từ

  hành động hối hả lộn xộn, hành động lung tung vội vã; chạy ngược xuôi tán loạn