humble-bee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

humble-bee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm humble-bee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của humble-bee.

Từ điển Anh Việt

  • humble-bee

    /'hʌmblbi:/

    * danh từ

    (động vật học) ong nghệ