hoariness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoariness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoariness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoariness.

Từ điển Anh Việt

 • hoariness

  /'hɔ:rinis/

  * danh từ

  màu hoa râm, vẻ hoa râm

  vẻ cổ kính, vẻ đáng kính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hoariness

  great age (especially grey or white with age)

  Similar:

  frostiness: a silvery-white color