hoarhound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoarhound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoarhound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoarhound.

Từ điển Anh Việt

  • hoarhound

    /'hɔ:haund/ (hoarhound) /'hɔ:haund/

    * danh từ

    (thực vật học) cây bạc hà đắng

    (dược học) chế phẩm bạc hà đắng