hexachord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hexachord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hexachord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hexachord.

Từ điển Anh Việt

  • hexachord

    /'heksəkɔ:d/

    * danh từ

    (âm nhạc) chuỗi sáu âm