haplosporidian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haplosporidian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haplosporidian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haplosporidian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haplosporidian

    parasite in invertebrates and lower vertebrates of no known economic importance

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).