hapax legomenon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hapax legomenon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hapax legomenon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hapax legomenon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hapax legomenon

    Similar:

    nonce word: a word with a special meaning used for a special occasion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).