gynobase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gynobase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gynobase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gynobase.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gynobase

    the enlarged receptacle in which the pistil is borne

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).