gymkhana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gymkhana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gymkhana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gymkhana.

Từ điển Anh Việt

 • gymkhana

  /dʤim'kɑ:nə/

  * danh từ Anh-Ỡn

  câu lạc bộ thể dục, thể thao

  cuộc biểu diễn thể dục, thể thao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gymkhana

  a meet at which riders and horses display a range of skills and aptitudes