grown-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grown-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grown-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grown-up.

Từ điển Anh Việt

 • grown-up

  /grounʌp/

  * tính từ

  đã lớn, đã trưởng thành

  * danh từ

  người lớn, người đã trưởng thành