growly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

growly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm growly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của growly.

Từ điển Anh Việt

  • growly

    xem growl