groschen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groschen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groschen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groschen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • groschen

    100 groschen equal 1 schilling in Austria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).