gropius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gropius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gropius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gropius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gropius

    United States architect (born in Germany) and founder of the Bauhaus school (1883-1969)

    Synonyms: Walter Gropius

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).