grobian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grobian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grobian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grobian.

Từ điển Anh Việt

  • grobian

    * danh từ

    chàng ngốc