grisette nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grisette nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grisette giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grisette.

Từ điển Anh Việt

  • grisette

    /gri'zet/

    * danh từ

    cô công nhân Pháp, cô bán hàng người Pháp ((thường) mặc áo màu xám)