griminess nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

griminess nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm griminess giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của griminess.

Từ điển Anh Việt

 • griminess

  /'graiminis/

  * danh từ

  tình trạng cáu bẩn, tình trạng cáu ghét

  vẻ dữ tợn; tính tàn nhẫn, tính nhẫn tâm, tính ác nghiệt

  tính ác liệt, tính quyết liệt

  tính không lay chuyển được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • griminess

  the state of being grimy

  Synonyms: grubbiness