grewsome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grewsome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grewsome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grewsome.

Từ điển Anh Việt

  • grewsome

    * tính từ

    xem gruesome