greenyard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greenyard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greenyard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greenyard.

Từ điển Anh Việt

  • greenyard

    /'gri:njɑ:d/

    * danh từ

    bãi rào nhốt súc vật lạc