greenwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greenwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greenwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greenwood.

Từ điển Anh Việt

 • greenwood

  /'gri:nwud/

  * danh từ

  rừng xanh

  to go to the greenwood

  trốn lên rừng sống ngoài vòng pháp luật; làm nghề lục lâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greenwood

  woodlands in full leaf

  the greenwood was Robin Hood's home