greeking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greeking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greeking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greeking.

Từ điển Anh Việt

  • greeking

    Quá trình hiển thị một bảng mô phỏng của một trang trên màn hình, bằng các đường hoặc các dải ngang thay cho văn bản thực, sao cho toàn thể thiết kế mặt bằng trang được thể hiện rõ ràng