grecize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grecize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grecize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grecize.

Từ điển Anh Việt

  • grecize

    /'gri:saiz/

    * động từ

    Hy-lạp hoá