gravity-arch dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravity-arch dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravity-arch dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravity-arch dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gravity-arch dam

    * kỹ thuật

    đập vòm trọng lực