gravidly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravidly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravidly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravidly.

Từ điển Anh Việt

  • gravidly

    xem gravid