grate-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grate-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grate-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grate-bar.

Từ điển Anh Việt

  • grate-bar

    /'greitbɑ:/

    * danh từ

    (kỹ thuật) ghi lò