grass-skirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grass-skirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grass-skirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grass-skirt.

Từ điển Anh Việt

  • grass-skirt

    * danh từ

    váy bằng lá và cỏ dài (người Pôlinêdi)