granulous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granulous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granulous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granulous.

Từ điển Anh Việt

  • granulous

    * tính từ

    xem granular

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • granulous

    * kỹ thuật

    có hạt