granulite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granulite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granulite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granulite.

Từ điển Anh Việt

  • granulite

    * danh từ

    (khoáng chất) granulit