grandee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grandee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grandee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grandee.

Từ điển Anh Việt

 • grandee

  /,græn'di:/

  * danh từ

  nhà quý tộc (ở Tây-ban-nha và Bồ-ddào-nha)

  nhân vật quan trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grandee

  a nobleman of highest rank in Spain or Portugal