granada nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granada nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granada giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granada.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • granada

    a city in southeastern Spain that was the capital of the Moorish kingdom until it was captured by Ferdinand and Isabella in 1492; site of the Alhambra (a palace and fortress built by Moors in the Middle Ages) which is now a major tourist attraction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).