grafter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grafter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grafter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grafter.

Từ điển Anh Việt

 • grafter

  /'grɑ:ftə/

  * danh từ

  cành ghép; chồi ghép

  dao ghép

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) kẻ ăn hối lộ; kẻ đút lót, kẻ hối lộ